Mặt bằng dự án MHD Trung Văn

  • Mặt bằng tổng quan dự án MHD Tố Hữu - Trung Văn 
Dự án có diện tích mặt bằng tổng thể là : 8.459.8 m2
Diện tích xây dựng : 4.473 m2
Diện tích Tổng Diện Tích Sàn : 67.234 m2
Diện tích đường , Sân vườn : 4.892,6 m2
Trong đó bao gồm 2 tòa tháp A & B với tổng số 25 tầng 

Mặt bằng tổng thế 2 tòa tháp của MHD Tố Hữu